Εκτύπωση
PDF

Θοδωρής Συριόπουλος

Theodore Syriopoulos

 

 

 

 

Ass.Professor

Shipping Finance

 

 

 

 

 

Address:

Korai 2A, Chios 82100

 

Curriculum Vitae

 

 

Short Cv

 

Theodore SYRIOPOULOS is Professor of Finance at the School of Business Studies, University of the Aegean, Greece. He also holds adjunct and visiting posts at Audencia Nantes School of Management, France; Newcastle University, UK; Shanghai Maritime University, China; Athens University of Economics and Business, Greece; International Hellenic University, Greece; and, Hellenic Open University, Greece.

Prof. Syriopoulos teaches a range of undergraduate as well as postgraduate courses in the field of Finance, including: (1) Undergraduate Level: International Finance; Shipping Finance; Shipping Markets & Risk Management; (2) Postgraduate Level: Advanced Corporate Finance & Risk Management; Financial Derivatives Instruments; Advanced Shipping Finance; Financial Shipping Derivatives; Bank Management;

Mergers & Acquisitions; Principles of Corporate Governance. Before joining the academia and for nearly two decades, Prof. Syriopoulos held top executive management posts in banking, investment, asset management, corporate finance and consulting business. Prof.

Syriopoulos has also extensive experience in research programs and executive education, as instructor, academic director and organizer of executive programs, summer schools and distance learning education. Prof. Syriopoulos publishes regularly in accredited international financial journals as well as in edited volumes and books in contemporary topics of applied finance. Research fields of interest include: corporate financial management decisions; global capital markets and portfolio management; value creation in mergers & acquisitions; financial derivatives and risk management; shipping finance and banking; and, corporate governance & social responsibility. More than 500 official academic citations have been identified on Prof. Syriopoulos' published output in accredited journal databases. Prof. Syriopoulos is a member of international academic and professional bodies and associations including: European Finance Association; American Finance Association; European Financial Management Association; Multinational Finance Society; International Association of Maritime Economists; Hellenic Association of Maritime Economists; Hellenic Finance and Accounting Association; Hellenic Economic Chamber; Federation of Institutional Investors; Federation of European Stock Exchanges; International Money-Laundering Committee.

 

 

 


 

 

 

Τελευταία Νέα

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Επικοινωνία

Eργαστήριο Διοικησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Κοραή 2Α, Χίος 82 100

Ε-mail: reship@aegean.gr

Tηλ. +30-22710-35287, Fax. +30-22710-35299

eMail us

Σύνδεση

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime