Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Print
PDF

Post-Doctoral Researchers

Post-Doctoral Researchers

                 

                                                           

                                                                   

George Vaggelas                                    Maria Progoulaki                               Nikolaos Marianos

Port Economy and Polisy                             Managment of shipping companies         Shipping e-servises

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it            e-mai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Latest News

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Contact Us

Research in Shipping and Ports Laboratory (RESHIP)

Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean

Korai 2A, Chios 82 100

Ε-mail: edinale@aegean.gr

Phone: +30-22710-35287, Fax: +30-22710-35299

eMail us

Social Bookmarks

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime