Εκτύπωση
PDF

Άρθρα & Παρουσιάσεις Συνεδρίων

Τα μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ συμμετέχουν συχνά σε διεθνή και εθνικά συνέδρια όπου και παρουσιάζουν σημαντικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες:

 2013

 • Theotokas I. and Tsalichi Ch. (2013), “Employment of women at sea. Perceptions, attitudes and experiences of male seafarers in the Greek context”, International Association of Maritime Economists Annual Conference, Marseille, France.
 • Theotokas I. and Bissias I. (2013), “Secrets and Lies? What stands true for media coverage of maritime events and incidents?”, International Association of Maritime Economists Annual Conference, Marseille, France.
 • Progoulaki M., Theotokas I. and Iakovaki E. (2013), “Management of cultural diversity: Identifying the training needs of seafarers in the European maritime industry”, International Association of Maritime Economists Annual Conference, Marseille, France.
 • Theotokas I., Bissias I. and Lekakou M.B. (2013), “Exploring the image of shipping as communicated by selected media in cases of emergency and crisis”, Proceedings of 4th International Symposium of Maritime Safety, Security & Environmental Protection, Athens.
 • Progoulaki M., Katradi K., and Theotokas I. (2013), “Promoting and developing seafarers’ welfare under the maritime labour convention: A research agenda”, Proceedings of 4th International Symposium of Maritime Safety, Security & Environmental Protection, Athens.
 • Stefanidaki E. and Lekakou M. (2013), Is social acceptability a prerequisite for regional cruise development?, IAME 2013, Marseille, July,2013.
 • Stefanidaki E. (2013), Regional Cruise Development: a conceptual approach using the Delta Model, Tourism Trends and Advances in the 21st Century, Rhodes, May 30-June 2, 2013.
 • Lekakou M. and Stefanidaki E. (2013), Maritime Tourism and European Policies, Tourism Trends and Advances in the 21st Century, Rhodes, May 30-June 2, 2013.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) 'Booms and contractions: Conditioning transition matrices on the stage of the business cycle', 75th IAES Conference, Vienna.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) 'Selecting the appropriate loan ship collateral using a multi criteria decision making approach; A banking perspective', 20th MFS Annual Conference, Izmir.
 • Syriopoulos, T. and Makram, B. (2013) 'Cross-dynamics of US-BRICS stock sectors interactions: International spillovers of stock return volatility and hedging effectiveness', 3rd International Conference on Globalization: Business, Finance and Education, Paris.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) 'Credit rating criteria and loan quality in bank shipping finance', IAME Annual Conference, Marseilles.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2013) 'Integration of different collaterals in a sustainable manner: A multi-criteria decision approach', 17th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno.
 • Katarelos, E., Pantelidis, A. and Kakouris, A. (2013) Assessment of Efficiency of Greek Airports. 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Samsun Turkey, June 27-30, 2013
 • Pallis A.A., Farantouris N.E., Katsafouri S-N. & Papachristou A.A. (2013). Port Labour Reform: Challenges to the ratification of ILO Port Labour Conventions in Greece. International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 2013, Marseilles, France.
 • Notteboom T.E. Pallis A.A., de Langen P.W. & Papachristou A.A. (2013). Advances in Port Studies: The contribution of 40 years Maritime Policy and Management. The 40th Anniversary Conference of Maritime Policy and Management: Inovation and Future direction of Shiping and Logistics, Seoul, Korea.
 • Pallis A.A., Bisias I.G.. & Papachristou A.A. (2013). Is there a crisis effect? Sociological and economic trends in marine and maritime education in Greece. IAME Conference, 2013, Marseilles, France.
 • Pallis A.A., Bisias I.G.. & Papachristou A.A. (2013). Trends in marine education in Greece (2009-2013), 4th International Symposium on Maritime Safety, Security & Environmental Protection. Piraeus, Greece, May.
 • TSAMOURGELIS, IOANNIS, (2013) "THE ROLE OF PORTS IN THE AFTER CRISIS GLOBALIZED INTERNATIONAL SETTING AND PORT MANAGEMENT PROTOTYPES". Port management in different countries and logistic systems Auditorium CGD/ISEG-School of Economics and Management (December).
 • TSAMOURGELIS, IOANNIS, PAFLIOTI PEERSA, VITSOUNIS THOMAS (2013), "Financial Constraints and Business Cycle in Port and Terminal Operators", Port Finance and Investments,7th International Seminar, Amsterdam Netherlands
 • TSAMOURGELIS, IOANNIS, PAFLIOTI PEERSA, VITSOUNIS THOMAS (2013), «Τhe 

  impact of leverage on ports investment and capitalization.», Iinternational Association of 

  Maritime Economists 2013 Conference (Marseille)
 • PAFLIOTI PERSA VITSOUNIS THOMAS, TSAMOURGELIS IOANNIS (2013) "Determinants 

  of container ports throughput convergence. A business cycle synchronicity analysis." 

  International Association of Maritime Economists 2013 Conference (Marseille)

 •  

  ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (2013). «Ο ρόλος του 

  χρηματοπιστωτικού συστήματος και των τραπεζών στη δημιουργία και την υπέρβαση της 

  κρίσης».3ο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής (Βόλος)
 
 
2012
 • Bissias, I., Theotokas, I. (2012), “Extremely loud and incredibly close? What stands true for maritime disasters and media framing today”, 2nd International Conference in Socially Responsible and Sustainable Entrepreneurship and Innovation, Southampton, UK.
 • Θεοτοκάς Ι. (2012), «Τα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία του Λονδίνου τον 20ο αιώνα», Διεθνές Συμπόσιο Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και  British Embassy Athens, , Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2012.
 • Lekakou, M., Stefanidaki, E., Theotokas, I. (2012), “CSR in shipping: the stakeholders’ perception”, 2nd International Conference in Socially Responsible and Sustainable Entrepreneurship and Innovation, Southampton, UK.
 • Progoulaki, M, Katradi, A. Theotokas, I. (2012), “Promoting and developing seafarer’s welfare under MLC: A research agenda”, 5th Seminar on Maritime Human Resources Solutions and the Maritime Labour Convention 2006, The Company of Master Mariners of Canada, Fisheries and Marine Institute of Memorial University, Newfoundland, Canada.
 • Koufodontis, I. & Katarelos, E. (2012) The balance of economic and purchasing power parity between tourist origin and destination countries as a key factor affecting tourist flows. International Conference 2nd AHTMMC, Corfu Greece, 31st May – 3rd June 2012
 • Pallis A.A. (2012). Foreign Direct Investments in Seaports: Lessons from Nigeria. International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 2012, Taipei, Taiwan, September.
 • TSAMOURGELIS, Ioannis, PAFLIOTI Persa, VITSOUNIS Thomas, (2012). Port Throughput (A)Synchronicity: a macroeconomic determinants analysis. WCTR – Special Interest Group 2. Key Developments in the Port and Maritime Sector, Antwerp, Belgium
 • Lekakou, M. B., Pallis, A. A., Spilanis, I., Stefanidaki. E., Vaggelas. G (2012), Attractiveness of the islands and maritime transport services, 2nd International Conference ΕΝΙΤ/RETI Iles et Développement Durable: Identités, Développement, Gestion et Planification, Lesvos, Lesvos, 19 - 21 October 2012

 

 

2011

 • Theotokas I., Roumboutsos A., Lekakou M. (2011), “Innovation in short-sea shipping: the Superfast ferries case”, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports – ECONSHIP2011, Chios.
 •  Lekakou M.,Stefanidaki E., Vaggelas G. (2011), The economic impact of cruise to local economies. The case of an island. Athens Tourism Symposium, Athens, February 2011.
 • Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2011) 'Evaluating risk and return performance in core dynamic hedge fund strategies', 18th MFS Annual Conference, Rome.
 • Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) 'Corporate governance mechanisms and financial performance: CEO duality in shipping firms', EBES Conference, Istanbul.
 • Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) 'Corporate governance mechanisms and financial performance in shipping', 71st IAES Conference, Piraeus.
 • Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) 'Corporate governance in shipping: CEO duality', IAME Annual Conference, Santiago de Chile.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2011) 'Credit rating in bank shipping finance: A preliminary analysis of bank rating criteria', EconShip, Chios.
 • Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2011) 'Corporate governance models in shipping', EconShip, Chios.
 • Katarelos, E., Koufodontis, I. (2011) Transportation of the Aegean region: Need for an Integrated Planning and Management. International Conference ECONSHIP 2011 European Conference on Shipping Intermodalism and Ports, Chios, Greece
 • Lekakou M., Pallis A.A., Vaggelas G.K., Vitsounis T.K., (2011). "Coastal transport as a determinant of islands attractiveness: The European case and an evaluation from a Greek island". Proceedings of the International Association of Maritime Economists conference, Santiago, Chile, 25‐28 October 2011.
 • Lekakou M., Pallis A.A., Vaggelas G.K., Vitsounis T.K., (2011). "Users speak: Coastal shipping services and islanders perception". Proceedings (USB) of the European Conference on Shipping Intermodalism and Ports, Chios, Greece, 22‐ 24 June 2011.
 • Vitsounis T.K. and Pallis A.A. (2011). Relationships between port service providers and users: An empirical study. International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 2011, Santiago, Chile, October.
 •  Brooks M.R., and Pallis A.A. (2011). Issues in Port Policy: A look back to look forward. 46th Annual Canadian Transportation Research Forum (CTRF) Conference, Gatineau, Canada, June.
 •  Ng A.K.Y., Padilha F. and Pallis A.A. (2011). Institutions, regional and transport development in developing economies: Lessons from Brazilian dry ports, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June.
 • Pallis A.A. and Bissias I. & Papachristou A.A. (2011). She goes maritime: Women in marine and maritime education in Greece, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June.
 • Vitsounis T.K. and Pallis A.A. (2011). Measuring port users perceived value, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June.
 • Vitsounis T.K. and Pallis A.A. (2011). Rethinking port actors European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June.
 • Lekakou M.B., Pallis A.A. Vaggelas G.K. and Vitsounis T.K. (2011). Users speak: coastal Shipping Services and islanders perceptions, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June.
 • Pallis A.A., (2011). Maritime Governance in 2030: A Ports Perspective. The Ocean, Green Shipping and Sustainable Energy Conference, Paris, France, April.
 • Brooks M.R., Schellinck, T. and Pallis A.A. (2011). Port Effectiveness: Users perspectives in North America. 90th Meeting of the Transportation Research Board (TRB), Washington DC, USA, January.
 • TSAMOURGELIS, Ioannis, PAFLIOTI Persa, (2011). CREDIT RATIONING and MARITIME CYCLES, presented at the European Conference on Shipping and Ports (ECONSHIP), Chios.
 • TSAMOURGELIS, Ioannis, LEKAKOU B. Maria, (2011). COMPETITIVE BEHAVIOR IN SHORT SEA PASSENGER SHIPPING. Α CASE FROM GREECE, presented at the European Conference on Shipping and Ports (ECONSHIP), Chios.
 • TSAMOURGELIS, Ioannis, ROUMPIS, Efthimios, PAFLIOTI Persa, (2011).MODELING AND TESTING INERTIA AND HYSTERESIS EFFECTS ON FREIGHT RATES, presented at the European Conference on Shipping and Ports (ECONSHIP), Chios.

 

2010

 

 • Tenold S. – Theotokas I. (2010), “Different paths to innovation in shipping. The case of Greece and Norway”, International Association of Maritime Economists Annual Conference, Lisbon.
 • Iakovaki H. – Theotokas I. (2010), “Language proficiency and seafarers’ competency: Communication skills required in multinational environment”, International Association of Maritime Economists Annual Conference, Lisbon
 • Iakovaki H. and Progoulaki M. (2010), Language in use vesrus Language as taught: lingual and cultural issues in the Teaching and Use of English as a Workplace Language in the Maritime World, International Maritime English Conference - IMEC 22, Alexandria, Egypt, October 28-November 1 [Donwnload]
 • Psaraftis H.N. and Pallis A.A. (2010). Concession of the Piraeus container terminal: Turbulent times and the quest for competitiveness. Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME) 2010 Conference, Lisboa, Portugal [Download]
 • Brooks, M.R., Schellinck, T. and Pallis, A.A. (2010).  Constructs in port effectiveness research. World Conference on Transport Research (WCTR) 2010 Conference, Lisboa, Portugal [Download]
 • Pallis A.A. and Ng K.Y.A. (2010).  Maritime Business and Management Studies: Anatomy of Undergraduate Students Profile, Motivations, Expectations. [Download]
 • Roumboutsos, A. and Pallis, A.A. (2010). Risks in port concessions: A contextual analysis and allocation methology. World Conference on Transport Research (WCTR) 2010 Conference, Lisboa, Portugal [Download]
 • Rodrigue, J-P., Notteboom T. and Pallis A.A. (2010).  The Financialization of the Terminal and Port industry: Rediscovering risk. International Association of Maritime Economists (IAME) 2010 Conference, Lisboa, Portugal [Download]
 • Vaggelas G.K. and Lagoudis I.N. (2010). Analysing the Supply Chain Strategy of the Cruise Industry: The case of a small Cruise Company. International Association of Maritime Economists (IAME) 2010 Conference, Lisboa, Portugal [Download]
 • Vitsounis T.K. and Pallis A.A. (2010). Creating Value for Port Users: Port value chains and the role of interdependencies. Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME) 2010 Conference, Lisboa, Portugal [Download]
 • Pallis, T., (2010). Port and port-related labour: Challenges ahead. ESPO 2010 Conference, Helsinki, Finland, 27-28 May 2010. [Download]
 • Rodrigue, J-P., Notteboom, T. and Pallis, A.A., (2010). The role of finance in shipping and ports: Revisiting embededdness and risk assessment. International Maritime Conference "The global shipping industry in the 21st century: Dynamics and transformative capacity", Aaland, Denmark, April. [Download]
 • Theotokas I., Pallis A.A. and Progoulaki M. (2010). Maritime Education and Human Resources: A Research Agenda International Maritime Conference "The global shipping industry in the 21st century: Dynamics and transformative capacity", Aaland, Denmark, April. [Download]

 

 

2009

 

 • Adams, M., Pallis A.A. and Wakeman Thomas (2009), Environmental Issues in Port Competitiveness, Halifax:Dalhousie University, Atlantic Gateway Research Initiative, Working Paper No 7.http://citt.management.dal.ca/Atlantic_Gateway/[Download]
 • Brooks, M.R., McCalla, R., Pallis A.A. and van der Lugt L. (2009), Coordination and Cooperation in Strategic Port Management: The Case of Atlantic Canada’s Ports. Halifax: Dalhousie University, Atlantic Gateway Research Initiative, Working Paper No 1. http://citt.management.dal.ca/Atlantic_Gateway/[Download]
 • Lagoudis, I.N., Naim, M.M., (2009). Applying a dynamic control system for container management decision making. Logistics Research Network (LRN) Conference, 9-11 September, Cardiff, Wales. [Download]
 • Pallis, A.A. Vitsounis T.K and De Langen, P.W. and Notteboom Τ.Ε., (2009). A content analysis of published research in port economics, policy and management (1997-2008). Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME) 2009 Conference, Copenhagen, Denmark.[Download]
 • Pallis A.A. and Vitsounis T.K. (2009). Drivers towards port users satisfaction in container ports: An Exploratory Study. Proceedings of the IAME 2009 Conference, Copenhagen, Denmark [Download]
 • Brooks M.R., McCalla, B., Pallis A.A., and Van der Lught L. (2009).Cooperation and Coordination in Strategic PortManagement: The Case of Atlantic Canada’s Ports. Proceedings of the IAME 2009 Conference, Copenhagen, Denmark[Download]
 • Lekakou M. Pallis A.A. and Vaggelas, G.K. (2009). Is this a Home-Port? An analysis of the Cruise industry’s selection criteria. Proceedings of the IAME 2009 Conference, Copenhagen, Denmark [Download]
 • Ng K.Y.A., Koo A. and Pallis A.A. (2009). Professionalization of the maritime industries and the growth of postgraduate programmes in maritime studies: a survey of student perceptions. Proceedings of the IAME 2009 Conference, Copenhagen, Denmark [Download]
 • Pallis, A.A. and Tsiotsis, G.S.P. (2009). Maritime Interest Groups' Strategies: The Environmental dimension of the European Port Policy (in Greek). 2nd National Environmental Policy and Management Conference, 19-21 June, Mytilini, Greece.  [Presentation]
 • Pallis A.A. and Vitsounis T.K. (2009). Key Interactions and Drivers towards Port Users Satisfaction. International Conference "Integrating Maritime Transport in Value Chains", Montréal Canada, June, 2009. [Download]
 • Notteboom T.E., Theys C., Pallis A.A. and Langen P.W. de (2009). The Economics behind the awarding of terminals in seaports: Economic issues in the pre-bidding phase. International Forum on Shipping, Ports & Airports (IFSPA) 2009, (proceedings: CD-Rom), Hong Kong, May 2009. [Download]
 • Pallis A.A. and Vitsounis T.K. (2009). Port Performance: Measuring Port Users Perspectives. WCTR-SIG 2 Conference, Antwerp, May 2009. [Download][Presentation]
 • Lekakou M.B., Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2009). The Potential of Piraeusas a Major Mediterranean Cruise Home-Port: A Selection Criteria Analysis. 4th International Conference "Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality", Rhodes, Greece, April 2009. [Download]
 • Grosso M., Lynce A-R., Silla A. and Vaggelas G.K. (2009). Short Sea Shipping, Intermodality and parameters influencing pricing policies in the Mediterranean region: The Italian Context. International Conference 'Research in Transport & Logistics', Istanbul, Turkey, February 2009. [Download]
 • Roumpis, E. (2009). Valuation of investment strategies for the formation of dynamic hedge fund portfolios, “Merton H. Miller” Doctoral Seminar, European Financial Management Association (EFMA), Milan, Italy
 • Roumpis, E. and Syriopoulos, T. (2009). Hedge fund asymmetric dependences and performance evaluation, 18th Annual Meeting of the European Financial Management Association (EFMA), Milan, Italy
 • Roumpis, E. and Syriopoulos, T. (2009). Evaluation of Hedge Fund Performance Relative to Traditional Capital Markets, 13th Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, Greece
 • Roumpis, E. and Syriopoulos, T. (2009). Hedge funds: investment strategies and return performance, 16th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rethymno, Greece
 • Roumpis, E., Thomaidis, N. and Kondakis, N. (2009). Managing stock portfolios using multifactor model, 6th International Conference on Applied Financial Economics (AFE), Samos, Greece
 • Progoulaki, M. (2009), “Strategic management of HR’ cultural diversity in the shipping company”, 3rd Seminar on Maritime HR Solutions, The Company of Master Mariners of Canada, Marine Institute of Memorial University, St. John’s, Newfoundland, Canada, October 1.
 • Progoulaki, M. (2009), “How HRM practices affect the retention of seagoing personnel”, 3rd Seminar on Maritime HR Solutions, The Company of Master Mariners of Canada, Marine Institute of Memorial University, St. John’s, Newfoundland, Canada, October 1.
 • Τσιώτσης Σ.Γ.Π. (2009). Η Κοινή Πολιτική Θαλάσσιων Μεταφορών: Ελληνικές Θέσεις, Αντιδράσεις και Εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αγορά Χωρίς Σύνορα
 • Diakomichalis M.,. Lekakou M.B, Stefanidaki E., Syriopoulos T.C., (2009) The economic impact of the cruise industry on local communities: the case of Greece, 4th International Scientific Conference: Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes April
 • Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2009) ‘Ownership structure and corporate performance: the case of the Greek shipping firms’, MFS 2009 Annual Meeting, Rethymno.
 • Syriopoulos, T. and Tsatsaronis, M. (2009) ‘Corporate governance and firm performance: the case of the Greek shipping firms’, IAME 2009 Annual Conference, Copenhagen.
 • Tsamourgelis, Ioannis, (2009). A dynamic Representation of Fundamental Relationships in International Shipping: The New Build and Broken Up rates Equilibrium Curve. Paper presented at the International Association of Maritime Economists 2009 Conference (proceedings: CD-Rom format), Copenhagen, Denmark.
 • Progoulaki M.- Theotokas I. (2009), “Strategies for managing maritime human resources’ cultural diversity”,International Association of Maritime Economists Annual Conference, Copenhagen.

 

 

 • 2008

 

 • Thanopoulou, H. Lagoudis I.N., Lekakou M.B. and  Pallis A.A. (2008) “Coastal Shipping Services in theAegean Sea: Can passengers get satisfaction?”. In Nikitakos N. (ed.). 2008. Proceedings of the  2nd International Conference on EU- East and South Asia Trade, Investment Logistics and E-Business. Athens: I.Sideris.
 • Thanopoulou, H. Constantelou A. and Theotokas J.(2008). Followers or Innovators? Delving into the Post-war Strategies of Greek shipowners. 5th International Congress of Maritime History,  Greenwich, UK, 23 - 27 June.
 • Thanopoulou, H. Lagoudis I.N., Lekakou M.B. και Xiradakis G. (2008). Evaluating a ferry network through KPIs: the case of the North Aegean, paper presented in the  IAME Conference, Dalian April 2-4
 • Tsiotsis G.S.P. (2008). Shifting loyalties between the Commission and the European Parliament: Choices and behaviour of maritime interest groups.2nd European Consortium of Political Research (ECPR) Graduate Conference, Barcelona, Spain, August 2008. [Download]
 • Pallis A.A. and Vitsounis T.K. (2008). Towards an alternative measurement of port performance:  Externally generated information and Users’ satisfaction. International Forum on Shipping, Ports and Airports (IFSPA) (proceedings: CD-Rom), Hong Kong, May 2008. [Download]
 • Pallis A.A., Notteboom T.E. & Langen P.W. de (2008). Concession agreements, capabilities and market entry. International Association of Maritime Economists (IAME) 2008 Conference, (proceedings: CD-Rom), Dalian, China, April 2008. “Palgrave-MEL Best Paper” Award. [Download]
 • Pallis  A.A., Vitsounis T.K. &  Langen P.W. de (2008). Port Economics, Policy and Management: Bibliometric and content analysis of published research. International Association of Maritime Economists (IAME) 2008 Conference (proceedings:CD-Rom), Dalian, China, April 2008. [Download]
 • Lekakou, M. & Vitsounis, T.K. (2008). Measuring market concentration in Greek coastal waters. International Association of Maritime Economists (IAME) 2008 Conference, (proceedings: CD-Rom), Dalian, China, April 2008.[Download] Lagoudis I.N., Lekakou M.B., Thanopoulou, H.A. & Xiradakis G. (2008).Evaluating a ferry network on the basis of a key performance indicators system: The case of the Aegean sea services. International Association of Maritime Economists (IAME) 2008 Conference, (Proceedings: CD-Rom), Dalian, China, April 2008.[Download]
 • Grosso M., Lynce A-R., Silla A., Vaggelas G.K. (2008). Parameters influencing Short Sea Shipping pricing scheme: Italian Operator's point of view. 8th Swiss Transport Research Conference, Ascona, October 2008. [Download]
 • Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2008). Ports and maritime security: Is there a distinctive European approach? International Forum on Shipping, Ports and Airports (IFSPA), (proceedings: CD-Rom), Hong Kong May, 2008. [Download]
 • Roumpis, E. and Syriopoulos, T. (2008). Hedge fund dynamic dependences with benchmark capital markets, 7th Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Chania, Greece
 • Progoulaki, M., 2008, “The use of Triangulation in the Research of Managing Multicultural Shipping Crews”, The Maritime Human Factors Research Group Methods Seminar, Post ISPIC Conference Workshop, Bremen, Germany, May 21-22.
 • Τσιώτσης Σ.Γ.Π. (2008). Η Κοινή Πολιτική Θαλάσσιων Μεταφορών: Ελληνικές Θέσεις, Αντιδράσεις και Εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία τον 21ο αιώνα, Αθήνα, Μάιος 2008.
 • Tsiotsis S.G.P. (2008). Shifting Loyalties between the Commission and the European Parliament: Choices and Behaviour of maritime Interest Groups, Paper presented at 2nd ECPR Graduate Conference, Barcelona, August 2008
 • Syriopoulos, T. and Parikakis, G. (2008) ‘Forecasting volatility movements using Markov switching regimes’, EFMA 2008 Annual Meeting, Athens.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Roumpis, E. and Parikakis, G. (2008) ‘Corporate governance, ownership and financial decisions on firm performance’, EEFS 2008 Conference, Prague.
 • Syriopoulos, T and Roumpis, E. (2008) ‘Asset Allocation and Value at Risk in Shipping StockPortfolios’, IAME 2008 Annual Conference, China.Progoulaki M. – Theotokas I. (2008), “Human resource management and competitiveness in the shipping industry: a resource based view”,International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Dalian, China.
 • Progoulaki M., Pyne, R., Bao J. and Theotokas I. (2008), “Cooperation and competition in the global market: Manning issues of Chinese and Greek fleets”, International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Dalian, China.
 • Theotokas I., Marianos N. and Lambrou M. (2008), «An Adapted Evaluation Method for Rural SMEs Oriented e-Learning Services/Projects» in Lytras M.D., Carrol J.M., Damiani E., Tennyson R.D., Avison D., Vossen, G. and Ordonez De Pablos P. (2008), The Open Knowledge Society. A Computer Science and Information Systems Manifesto, (Proceedings of First World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2008, Athens, Greece), Springer.

 


2007

 

 • Pallis A.A. & Verhoeven P. (2007). Does the EU Port Policy strategy encompass ‘proximity’? Ports in Proximity Congress (proceedings: CD-Rom), Antwerp/ Wilemstaad/ Rotterdam, December 2007.[Download]
 • Progoulaki, M., 2007, “The management of multicultural human resources as a shipping company’s core competency: from theory to practice”, International Shipping Management Forum, organised by theMagazine on Quality ECO-Q, Piraeus, Greece, May 10-11.
 • Ng Koi Yu A. & Pallis A.A. (2007). Differentiation of Port Strategies in addressing Proximity: The Impact of Political Culture. Proceedings of the Ports in Proximity Congress, (proceedings: CD-Rom) Antwerp/ Wilemstaad/ Rotterdam, December 2007. [Download]
 • Pallis A.A., De Langen P.W. and Vitsounis T.K. (2007). Port Research:  Themes and Methods in Port Economics, Management and Policies. 11th World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom), Berkley CA, US, June 2007. [Download]
 • Ng Koi Yu A. & Pallis A.A. (2007). The role of Political Culture in reforming Port Governance: A comparative analysis. International Association of Maritime Economists (IAME) 2007 Conference (proceedings: CD-Rom),Athens, Greece, July 2007. [Download]
 • Brooks M.R. & Pallis A.A. (2007). Linking Port Performance and Post-Devolution Port Governance Models. International Association of Maritime Economists (IAME) 2007 Conference (Proceedings: CD-Rom), Athens,Greece, July 2007. [Download]
 • Koufopoulos D.N., Coutroubis A.D. & Lagouds I.N. (2007). One size does not fit all: Revisiting conceptual wisdom by assessing corporate governance practices of the Greek shipping management companies.International Association of Maritime Economists (IAME) 2007 Conference (Proceedings: CD-Rom), Athens,Greece, July 2007. [Download]
 • Vaggelas G.K. (2007). Distributing the benefits from services provision in passenger ports: An AHP approach. International Association of Maritime Economists (IAME) 2007 Conference (proceedings: CD-Rom), Athens, Greece, July 2007. [Download]
 • Lagoudis I.N., Naim M.M. & Potter A.T. (2007). Strategic choice as a determinant of transport flexibility in the ocean transportation industry. 1st International Conference in Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Chios, Greece, 10-12 May 2007. [Download]
 • Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2007). Port and Maritime Security: A Critical Analysis of Contemporary EU Policies. International Symposium of Maritime Safety, Security and Environmental Protection (proceedings: CD-Rom), Technical National University, Athens, September, 2007. [Download]
 • Pallis A.A., Vaggelas G.K. & Vitsounis T.K. (2007). Improving Port Services Competitiveness: Trends, Challenges and Opportunities. XVII Conference of European Research Network on Services and Space,Finland, September 2007.[Download]
 • Corres A.J.E. & Pallis A.A. (2007). Flag-State Performance: An EmpiricalAnalysis. International Symposium of Maritime Safety, Security and Environmental Protection, Technical National University, Athens, September 2007. [Download]
 • Vaggelas, G.K. (2007). Greek ports: Structural challenges and forms of adjustment. 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium, London, UK, June 2007. [Download]
 • Tsiotsis, G.S.P. (2007). Greek maritime policy-making: Exploring the effects of the Europeanisation? 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium, London, UK, June 2007. [Download]
 • Pallis A.A. & Tsiotsis S.G.P. (2007). Environmental Dimension of the European Port Policy (in Greek). Congress on “Environment and Maritime Transport: Towards sustainable Development”, Chios, April 2007.[Download]
 • Lekakou M., Xydeas, E. & Vitsounis, T.K. (2007). An Investigation of the Greek Coastal Shipping Market in the Aegean Archipelago. First International Conference  of the Hellenic Institute of Transportation Engineers,Greece, Chios, May 2007. [Download]
 • Mennis E., Lagoudis I.N., Nikitakos N. & Platis A., (2007). Applying reliability models to improve port container terminal efficiency. ESREL Conference, Stavanger, Norway, June 2007. [Download]
 • Roumpis, E. and Syriopoulos, T. (2007). International portfolio diversification and dynamic correlation in Balkan stock markets, 6th Hellenic Finance and Accounting Association, Patra, Greece
 • Tsiotsis G.S. (2007). Greek Maritime Policy Making: Exploring the effects of Europeanization? Paper presented at 3rd LSE Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece, Structures, Context and Challenges, London, July 2007.
 • Lekakou, M. B., Stefanidaki, E., and Syriopoulos, T., (2007). “Spending pattern of cruise shipping flows”Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format), Athens, Greece, July.
 • Panou, C., Kapros, S., Lekakou, M., and Syriopoulos T., (2007). “Universal Service Obligations in insular areas”. 11 World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom format), Berkley CA, US, June.
 • Lekakou, M., Panou, C., and Syriopoulos T., (2007). “Liberalisation of maritime cabotage.Lessons from the Greek experience”. 11 World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom format), BerkleyCA, US, June 2007.
 • Syriopoulos, T., Parikakis, G. and Merikas, A. (2007) ‘The perception of entrepreneurial risk: Key determinants in the decision making process of Greek investors’, Proceedings of the Regional Frontiers of Entrepreneurship Research, International Entrepreneurship Research Exchange, Australian Graduate School of Entrepreneurship, Brisbane, Australia.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. and Roumpis, E. (2007). ‘Financial decisions, ownership and governance on corporate value’, 2007 European Finance Association Conference, Ljubljana.
 • Syriopoulos, T. and Theotokas, I. (2007) ‘Shipping mergers and acquisitions: Corporate governance implications’, International Conference on Applied Business and Economics, University of Piraeus.
 • Syriopoulos, T. and Parikakis, G. (2007). ‘Evaluating volatility dynamics and the forecasting ability of Markov switching models’, 14th Multinational Finance Society Meeting, Thessaloniki.
 • Syriopoulos, T. and Nikitakos, N. (2007). ‘Financial evaluation and policy implications for the Greek shipyard sector’, International Conference on Applied Business and Economics, University of Piraeus.
 • Syriopoulos, T. (2007). ‘Capital structure and ownership in growth companies: Implications for corporate value‘, International Workshop in Economics and Finance, University of Peloponnese.
 • Syriopoulos, T. (2007) ‘Recent developments in modern financial instruments for shipping companies’,International Shipping Management Forum, Piraeus.
 • Syriopoulos, T., Merika, A. and Apostolidis, A. (2007) ‘Efficient energy transportation: tanker vs. LNG shipping economics’, 2007 IAME Conference, Athens.
 • Syriopoulos, T., Panou, C. and Lekakou, M. (2007) ‘Alternative financial instruments and risk management in Public-Private Partnerships’, 2007 WCTR Conference, Berkeley, California.
 • Tsamourgelis, Ioannis and Tsagari Efstathia, (2007). “Employment And Crew Composition In Greek Ocean Going Shipping” Paper presented at the International Association of Maritime Economists 2007 Conference(proceedings: CD-Rom format), Athens, Greece.
 • Theotokas ,Ioannis Tsamourgelis, Ioannis Progoulaki Maria and Tsagari Efstathia, (2007). “South-Asian Seafarers On Board Greek-Owned Ships: Organisational, Managerial And Cultural Issues”. 2nd International Conference on EU-East and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, (proceedings: CD-Rom format), Chios.
 • Theotokas I. – Progoulaki M. (2007), “Seafarers as a strategic resource of shipping companies: the Greek context”, International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Athens, Greece.
 • Theotokas I. – Kaza V. (2007), “Environmental management in Greek shipping companies”, International Symposium on Maritime Safety, Security and Environmental Protection, National Technical University of Athens, Greece.

 

 

 

 

 

Για μία πλήρη λίστα των άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια πριν το 2007, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του ΕΔΙΝΑΛΕ.

- Για αντίγραφα άρθρων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συγγραφέα-

Τα μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ επιθυμούν να συζητήσουν μαζί σας τόσο τα αποτελέσματα των μελετών και των άρθρων που έχουν δημοσιεύσει όσο και τις δυνατότητες περαιτέρω έρευνας και συνεργασιών σε ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και πολιτικής της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας

 

 

Τελευταία Νέα

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Επικοινωνία

Eργαστήριο Διοικησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Κοραή 2Α, Χίος 82 100

Ε-mail: reship@aegean.gr

Tηλ. +30-22710-35287, Fax. +30-22710-35299

eMail us

Σύνδεση

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime