Εκτύπωση
PDF

Κεφάλαια σε Βιβλία


Κεφάλαια σε Βιβλία

Τα μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολλών κεφαλαίων σε συλλογικές εκδόσεις βιβλίων:

 


 

 1. N.S. Thomaidis, E. Roumpis and V. Karavas (2011). "Quantification of risk and return for portfolio optimization: a comparison of forecasting models" in G. Gregoriou and R. Pascalau (eds), Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Compunational and Bayesian Models, Palgrave-Macmillan.
 2. Theotokas I. and Wagtmann M.A., "The Potential for the Use of Single- versus Dual- Purpose Officers in Firms: A Theoretical Analysis Based on Resource-Based, Transaction Cost and Labour Market Economics" in K.Cullinane (ed.), International Handbook of Maritime Economics, Edward Edgar (Υπό δημοσίευση)
 3. Pallis A.A. & Verhoeven P. (2009). Does the EU Port Policy strategy encompass ‘proximity'? In: Notteboom T.E., De Langen P.W. & Ducruet C.B. (eds.) Ports in proximity: Essays on competition and coordination among adjacent seaports. Aldershot: Ashgate, pp. 99-112. [Download]
 4. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2008). Port and Shipping Security in the EU. In: Talley Wayne K. (ed). Maritime Safety, Security and Piracy, London: Informa, LLP, 327-357. [Download]
 5. Pallis A.A. (2007). Greek Maritime Transport: A View from Within. In: idem (ed.) Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport Economics, No 21, London: Elsevier, 1-22. [Download]
 6. Pallis A.A. (2007). Whither Port Strategy? Theory and Practice in Conflict. In: idem (ed.) Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport Economics, No 21, London: Elsevier, 345 -386. [Download]
 7. Lagoudis, I., N. and Theotokas, I., (2007). The Competitive Advantage in the Greek Shipping Industry. In: Pallis, A., A., (ed.) Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport Economics, No 21, London: Elsevier, 95-120. [Download]
 8. Pallis A.A. (2007). EU Port Policy: Implications for Port Governance in Europe. In: Brooks M.R. and Cullinane K. (eds.), Devolution, Port Governance and Performance, Research in Transport Economics, No 17, London: Elsevier, 161-176. [Download]
 9. Pallis A.A. (2007). Port Governance in Greece. In: Brooks M.R. and Cullinane K. (eds.), Devolution, Port Governance and Performance, Research in Transport Economics, No 17, London: Elsevier, 491-508. [Download]
 10. Lekakou  M. B., "The eternal Conundrum of Greek Coastal Shipping" in Pallis, A. A., (ed.) (2007) Maritime Transport: The Greek Paradigm Research in Transportation Economics Series Νο 21, London: Elsevier
 11. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2007). Enhancing Port Security via the Enactment of EU Policies. In: Bell M., Bichou K., and Evans A. (eds). Risk Management in Port Operations, Logistics and Supply Chain Security, London: Lloyd's of London Press & Informa, 303-334. [Dowload]
 12. Corres, A., J., (2007). "Greek maritime policy and the discreet role of shipowner's associations". In Pallis A.A. (Editor). Maritime Transport: The Greek Paradigm. Research in transport Economics Series No21, London, Elsevier.
 
  1. Thanopoulou, H.A, and Theotokas, J.  (2007). Small firms in a Global Industry: the case of Greek Shipping (1975-2005). Economic Policy Studies, vol.10. Athens: EMOP,  σ.107-127.
  2. Tsamourgelis, Ioannis, (2007). "Employment Practices and Greek Shipping Competitiveness" in A.A. Pallis  AA (ed) "Maritime Transport: The Greek Paradigm", Research in Transport Economics No 21, pp 121-170, London: Elsevier.
  3. Theotokas I. (2007), "On top of world shipping: Greek shipping companies organization and management" in Pallis, A., Maritime Transport: The Greek Paradigm, Elsevier, Research in Transportation Economics, vol. 21, 63-93.
  4. Lagoudis I.N, - Theotokas, I. (2007), "Competitive advantage in the Greek shipping industry: A supply chain management approach", in Pallis, A., Maritime Transport: The Greek Paradigm, Elsevier, Research in Transportation Economics, vol. 21, 95-120.
  5. Syriopoulos T. (2007) "Financing Greek Shipping: Modern Instruments, Methods and Markets", in: A. Pallis (ed.), Maritime Transport: The Greek Paradigm - Research in Transportation Economics Series, Elsevier Publisher, UK.
  6. Chlomoudis C.I. and Pallis A.A. (2006). EU Port Policy: A process of inexorable policy integration. In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (eds)Following the Nereids: Sea Routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, pp. 155-163. [Book] [Download]
  7. Lekakou, M., Fafaliou, I. (2006). "The Coastal Shipping Issue in Greece. State policies, market structure and key causes". In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (Eds.)Athens: Kerkyra Publications, pp. 167-179.
  8. Theotokas I. (2006), "Greek shipping companies' competitiveness in the interwar period", στο Harlaftis, G., - Hatziioannou, M.-Ch., (eds.), Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Kerkira Publications. 137-145.
  9. Pallis A.A. (2004). Institutional Dynamism in a Changing Economics Context: The EU Maritime Safety Policy. In: Stivahtis Y.A. (ed). Current Issues in E.U.ropean Integration, Athens: ATINER, pp. 245-270. [Download]
  10. Harlaftis G.  - Theotokas J. (2002), "Maritime Business during the 20th Century: Continuity and Change", στο C. Grammenos (ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business", Informa, London, 9-34,
 
 1. G. P. Vlachos, M. Lekakou, (2000). "The Reform of the Institutional Framework of the Coastal Shipping, according the new European Regulation 3577/92. Case study: Concepts Concerning the Greek Coastal Shipping Policy". Selected Papers in Economic Integration: Limits and Prospects. London: Palgrave McMillan.
 2. Syriopoulos T. and Sinclair T. (2000) "An Econometric Study of Tourism Demand: The AIDS Model of US and European Tourism in Mediterranean Countries", in: C. Tisdell (ed.), The Economics of Tourism, Vol. I & II - The International Library of Critical Writing in Economics,121, London, Elgar Publishing.
 3. Syriopoulos T. (2000), "A Dynamic Model of Demand for Mediterranean Tourism", in: C. Tisdeli (ed.), The Economics of Tourism, Vol. I & II - The International Library of Critical Writing in Economics, 121, London, Elgar Publishing.
 4. Theotokas J. (1998), "Organizational and managerial patterns of Greek-owned shipping companies and the internationalization process from the post-war period to 1990", στο Starkey D.J. & Harlaftis G., Global Markets: The Internationalization of the Sea Transport Industries since 1850, Research in Maritime History no. 14, St John's, Newfoundland, 303-318.
 5. Sturmey S. G., Lekakou, Μ., (1996). "Ferries as part of the transport infrastructure", Essays in Honor and in memory of late Professor Emeritus of Maritime Economics, Dr. Basil Metaxas, University of Piraeus, Department of Maritime Studies, σελ. 589-596.
 6. Tserkezos, D., M. Lekakou, (1996). "Forecasting Monthly Commercial Electricity Consumption in Greece using Combined Time Series and Econometric Model" Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Φρ. Λέτσα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1996, σελ. 200-213.

   

   

  Στα Ελληνικά

   

 7. Θεοτοκάς Ι., Προγουλάκη Μ., «Διοίκηση Πολιτισμικής Ποικιλίας στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση: αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνικής και εταιρικής κουλτούρας», στο Μακρυδημήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ.Η., Νέα Δημόσια Διοίκηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, Εκδόσεις Σάκουλα 2009.
 8. Πάλλης A.A. & Τσιότσης Σ.Γ.Π. (2009). Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ομάδες Συμφερόντων: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Χαζάκης Κ. και Σιούσουρας Π. (επιμέλεια). Παγκοσμιοποίηση-Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Αθήνα: Ποιότητα. [Book] [Download]
 9. Θεοτοκάς Ι., Προγουλάκη Μ. (2009), «Διοίκηση ναυτεργατικού δυναμικού σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον», στο Σιούσιουρας Π., Χατζάκης Κ. (επιμ.) Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, Εκδόσεις Ποιότητα, 723-759.
 10. Πάλλης A.A. (2007). Ρύθμιση των Θαλάσσιων Μεταφορών στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Θεοδωρόπουλος Σ. (επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 33-54. [Book] [Download]
 11. Πάλλης A.A.  και Χλωμούδης Κ.I. (2007). Ρύθμιση Λιμένων: Ο ρόλος της "Έξυπνης" Λιμενικής Αρχής. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Θεοδωρόπουλος Σ. (επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 55-81. [Book][Download]
 12. Λεκάκου, Μ., (2007), «Η Απελευθέρωση της Αγοράς των Θαλάσσίων Ενδομεταφορών. Η Ελληνική Εμπειρία» στο Θεοδωρόπουλος Σ., (επιμέλεια), Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Gutenberg, Αθήνα.
 13. Συριόπουλος Θ. (2007) «Διεθνής Διαφοροποίηση στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», σε: Γ. Μπλάνας (επιμ.), Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Δυναμική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Συλλογικός Τόμος - Πρόγραμμα Αρχιμήδης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, TEI Λάρισας.
 14. Συριόπουλος Θ. (2007) «Κάλυψη Κινδύνου με Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία», σε: Γ. Μπλάνας (επιμ.), Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Δυναμική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Συλλογικός Τόμος - Πρόγραμμα Αρχιμήδης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, TEI Λάρισας.
 15. Συριόπουλος Θ. (2005) «Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Εξελίξεις και Προοπτικές» στο: Κόλλιας, Χ., Χλέτσος, Μ., και Nαξάκης Χ., Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας, Εκδόσεις Πατάκη.
 16. Λεκάκου, Μ., Τζαννάτος Ε., (2000) «Κρουαζιεροπλοΐα και ιστιοπλοΐα : Ένα νέο τουριστικό προϊόν για το Ιόνιο Πέλαγος». Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Μ. Ραφαήλ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 475-496.
 17. Θεοτοκάς Ι. (1997), «Ελληνόκτητες ναυτιλιακές επιχειρήσεις του Πειραιά, 1975-1981», στο Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Β.Ν. Μεταξά, επιμέλεια έκδοσης Γουλιέλμος Α.Μ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς,  87-108.

Τελευταία Νέα

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Επικοινωνία

Eργαστήριο Διοικησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Κοραή 2Α, Χίος 82 100

Ε-mail: reship@aegean.gr

Tηλ. +30-22710-35287, Fax. +30-22710-35299

eMail us

Σύνδεση

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime